X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Solidariteit

Ingevolge de cao, afgesloten in het PC209 op 05/09/2016, wordt vanaf 01/07/2016 het SFBM belast tot het innen van een solidariteitsbijdrage voor een aantal ondernemingen bedoeld om het solidariteitsluik van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor bedienden te financieren.

Vanaf 01/01/2019 bedraagt deze solidariteitsbijdrage 0,10% op de brutoloonmassa.  Dit is de som van de lonen voor de codes van de codificatie bezoldigingen uit het glossarium DMFA 1, 2, 3, 4 en 7, onderworpen aan een door de sociale partners van het PC209 afgesproken formule (zie Overzicht Samenstelling Bijdragen).

Vanaf 01/01/2020 bedraagt deze solidariteitsbijdrage 0,10% op de brutoloonmassa.  Dit is de som van de lonen voor de codes van de codificatie bezoldigingen uit het glossarium DMFA 1, 2, 3 en 4, onderworpen aan een door de sociale partners van het PC209 afgesproken formule (zie Overzicht Samenstelling Bijdragen).

 1. Ondernemingen onderworpen aan bovengenoemde solidariteitsbijdrage:
 • Alle ondernemingen aangesloten bij het sectoraal aanvullend pensioenstelsel (SAP), beheerd door Monument Assurance Belgium
 • Alle ondernemingen “Opting Out”, erkend door het PC209 – er is een pensioenstelsel op ondernemingsvlak met identiek pensioenreglement als het sectoraal aanvullend pensioenstelsel maar met een eigen verzekeraar, bepaald door de onderneming.
 • Alle ondernemingen die volgens het SFBM niet onder één van voornoemde stelsels vallen, noch onder het stelsel beschreven in punt 2 en waarvan het SFBM geen weet heeft van de juiste toedracht van de onderneming in het kader van het aanvullend pensioen voor de bedienden van het PC209.

 

 1. Ondernemingen, niet onderworpen aan de solidariteitsbijdrage
 • Alle ondernemingen “Buiten Toepassingsgebied” erkend door het PC209
  • Ondernemingen waar er voor alle bedienden (niet kaderleden!) voor 11/06/2001 een gelijkwaardige eigen aanvullende pensioenregeling bestond en die momenteel nog steeds in voege is.
  • Ondernemingen waar er voor kaderleden voor 31/12/2016 een eigen aanvullende pensioenregeling bestond en die nog steeds in voege is.
 • Nieuwe erkenningen Buiten Toepassingsgebied (BT) zijn niet meer mogelijk!

 

 1. Solidariteitsprestaties

In uitvoering van het solidariteitsreglement worden in de onderstaand beschreven situaties bijkomende bedragen gestort in het sectoraal aanvullend pensioenplan van de individuele bediende:

 

 • Tijdelijke Werkloosheid
  • Vanaf 01/01/2017
  • Om economische redenen
  • € 1,00 per dag tijdelijke werkloosheid

 

 • Langdurige Ziekte – Uitgezonderd arbeidsongevallen en beroepsziekte
  • Vanaf 01/01/2017
  • € 35,00 voor de eerste begonnen maand na de volledige periode van gewaarborgd loon (= 30 kalenderdagen)
  • € 20,00 vanaf de tweede begonnen maand na de volledige periode van gewaarborgd loon (= 30 kalenderdagen)
  • Tot en met de 14e maand

 

 • Overlijden van de bediende tijdens de actieve beroepsloopbaan
  • Vanaf 01/01/2017
  • € 1.000 bijkomend kapitaal
  • Van zodra de werkgever weet heeft van het overlijden van een nog actieve bediende in zijn onderneming, dient hij het SFBM-Bis (zie SFBM-Bis) onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen.