X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Huidige samenstelling bijdragen
Basisbijdrage

Opleiding en tewerkstelling van bedienden

{{209OENT}} op basis van de brutoloonmassa

Opleiding en tewerkstelling van risicogroepen

{{209OENTR}} op basis van de brutoloonmassa

Waarborgen voor werknemers en
vorming door de werkgevers- en werknemersorganisaties

{{209WVWWMEER}} op basis van de brutoloonmassa

Loopbaanwijzigingen

{{209WWLW}} op basis van de brutoloonmass


Provinciale bijdragen

Mtech+ Antwerpen – provincie Antwerpen

{{VIBAMA}} / kwartaal forfaitair

Mtech+ Limburg (bedienden) – provincie Limburg

{{LIMOB}} / kwartaal forfaitair

* Totaal basisbijdrage: 0,4 % op basis van de brutoloonmassa (*)
* Eventueel aangevuld met forfaitaire provinciale bijdrage voor provincie Antwerpen of Limburg (**)


Solidariteitsbijdrage

Solidariteitsbijdrage

0,10 % op basis van de brutoloonmassa (*)
Niet verschuldigd voor firma's die erkend werden als 
“Buiten Toepassing”


Bijdrage sectoraal aanvullend pensioen

Bijdrage Sectoraal Aanvullend Pensioen

{{209SAPBRUTTO}} op basis van de brutoloonmassa (*) +
8,86% RSZ op de 2,2671%-bijdrage voor het SAP (***).
Niet verschuldigd voor firma’s die erkend werden als “Buiten Toepassing” en/of “Opting Out”.
= {{209SAPTOTALEBRUTTO}} op de totale brutoloonmassa.


Minimale rendementsverplichtingen (optioneel)

Minimale rendementsverplichtingen
conform art. 24 van de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP)

Optionele bijdrage, berekend volgens de individuele dossiers
van de betrokken bedienden 
🠆 gegevens verkregen via Monument Assurance Belgium


Wijninckxbijdrage (optioneel)

Wijninckxbijdrage

Optionele bijdrage, berekend volgens de individuele dossiers
van de betrokken bedienden
🠆 gegevens verkregen via Sigedis


(*) De brutoloonmassa = de som van 1/1,08 op looncode 1 met de looncodes 2, 3, 4. Voor meer info over de looncodes, zie ook glossarium DmfA > 7 Codificatie bezoldigingen en Onderrichting 2022/1 Bezoldigingscode.
(**) De forfaitaire bijdragen die berekend worden op basis van het aantal bedienden tewerkgesteld op het einde van het kwartaal, zijn de bedienden waarvoor een DMFA-aangifte bestaat met een tewerkstellingslijn zonder einddatum of met einddatum gelijk aan laatste dag van het kwartaal. Hiervoor komen de volgende werknemerscategorieën in aanmerking: bedienden (werknemerskengetal 495)

(***) De berekening van 8,86% gebeurt op de bijdrage SAP verminderd met de beheerskosten.