X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Huidige samenstelling bijdragen

➤ Opleiding en tewerkstelling van bedienden

{{209OENT}} / kwartaal

➤ Opleiding en tewerkstelling van risicogroepen

{{209OENTR}} / kwartaal

➤ Waarborgen voor werknemers en vorming door de werkgevers- en werknemersorganisaties

{{209WVWWMEER}} / kwartaal indien 133 of meer bedienden
{{209WVWWMINDER}} / kwartaal indien minder dan 133 bedienden

➤ Loopbaanwijzigingen

{{209WWLW}} / kwartaal

➤ VIBAM – provincie Antwerpen

{{VIBAMA}} / kwartaal

➤ Totaal 133 of meer bedienden

{{209MEER133}} / kwartaal

➤ Totaal minder dan 133 bedienden

{{209MINDER133}} / kwartaal

➤ Totaal 133 of meer bedienden Provincie Antwerpen

{{209MEER133A}} / kwartaal

➤ Totaal minder dan 133 bedienden Provincie Antwerpen

{{209MINDER133A}} / kwartaal

➤ Solidariteitsbijdrage

0,10% op basis van de bruto loonmassa (*)
Niet verschuldigd voor firma “ Buiten Toepassing”

➤ Bijdrage Sectoraal Aanvullend Pensioen

{{209SAPP}} op basis van de bruto loonmassa (*)
{{209SAPRSZ}} RSZ op {{209SAPP}} bijdrage SAP.
Niet verschuldigd voor firma’s “Buiten Toepassing” en firma’s “Opting Out”.


De forfaitaire bijdragen die berekend worden op basis van het aantal bedienden tewerkgesteld op het einde van het kwartaal, worden berekend voor de bedienden waarvoor een DMFA-aangifte bestaat met een tewerkstellingslijn zonder einddatum of met einddatum gelijk aan laatste dag van het kwartaal; hiervoor komen de volgende werknemerscategorieën in aanmerking:
  • bedienden (werknemerskengetal 495)
  • leerling-bedienden (werknemerskengetal 419 type 2 en 495 type 2 t.e.m. Q3 2019)
(*) De bruto loonmassa = de som van 12,92/12 op de looncodes 1 & 7 met de looncodes 2, 3, 4.
 
Historisch overzicht samenstelling van de bijdragen
Snelle Links

My Account