X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Huidige samenstelling bijdragen

➤ Opleiding en tewerkstelling van bedienden

{{209OENT}}

➤ Opleiding en tewerkstelling van risicogroepen

{{209OENTR}}

➤ Waarborgen voor werknemers en vorming door de werkgevers- en werknemersorganisaties

{{209WVWWMEER}}
 

➤ Loopbaanwijzigingen

{{209WWLW}}

➤ VIBAM – provincie Antwerpen

{{VIBAMA}} / kwartaal forfaitair

➤ LIMOB – provincie Limburg

{{LIMOB}} / kwartaal forfaitair

Totaal basisbijdrage: 0,4 % op basis van de bruto loonmassa (*)
Aangevuld met eventuele provinciale forfaitaire bijdrage voor provincie Antwerpen of Limburg (**)

➤ Solidariteitsbijdrage

0,10 % op basis van de bruto loonmassa (*)
Niet verschuldigd voor firma “ Buiten Toepassing”

➤ Bijdrage Sectoraal Aanvullend Pensioen

{{209SAPP}} op basis van de bruto loonmassa (*) +
{{209SAPRSZ}} RSZ op {{209SAPP}} bijdrage SAP.
Niet verschuldigd voor firma’s “Buiten Toepassing” en firma’s “Opting Out”.
= 2,4929 % op te totale bruto loonmassa.

Optioneel: Minimale rendementsverplichtingen conform art.24 van de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP)

Bijdrage, volgens individuele dossiers betrokken bedienden
🠆 gegevens via Integrale NV

Optioneel: Wijninckxbijdrage

Bijdrage, volgens individuele dossiers betrokken bedienden
🠆 gegevens via Sigedis

(*) De bruto loonmassa = de som van 1/1,08 op looncode 1 met de looncodes 2, 3, 4.
(**) De forfaitaire bijdragen die berekend worden op basis van het aantal bedienden tewerkgesteld op het einde van het kwartaal, zijn de bedienden waarvoor een DMFA-aangifte bestaat met een tewerkstellingslijn zonder einddatum of met einddatum gelijk aan laatste dag van het kwartaal; hiervoor komen de volgende werknemerscategorieën in aanmerking: bedienden (werknemerskengetal 495)
Historisch overzicht provinciale bijdragen
Provincie Periode Bedrag
Antwerpen vanaf 2e kwartaal 2020 € 15,94
  Vanaf 2e kwartaal 2019 € 15,78
  vanaf 1e kwartaal 2018 € 15,49
     
Limburg Vanaf 1e kwartaal 2020 € 14,65
Snelle Links

My Account